אי-עשיה

* למעשה אי-עשייה היא עשייה על פי ההגדרה ב-FAQ הזה.

* “אי עשייה” היא טכניקה כדי ללמוד לעשות במקום להגיב. לדוגמא, אחת הדרכים לבצע את הטכניקה היא לבצע פעולות בניגוד מודע להרגלים. אם פעולה נעשית מתוך הרגל (כלומר באוטומטיות), זו כבר אינה “אי עשיה”.

* מודעות לפעולה וגם למרכיבים שלה.

* הפעלת טכניקת היקוש על עצמך.

* האי עשייה האולטימטיבית: לבצע כל פעולה ללא פגם, באופן מיטבי (“לעשות את המיטב”).

 
 


faq/not-doing.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 May 08 על ידי nagual
© 2005 Your name
About