הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
הגירסה האחרונה הגירסה הבאה בשני הצדדים
faq:footer-side [ 2018 April 10]
nagual
faq:footer-side [ 2018 May 08]
nagual
שורה 12: שורה 12:
  
 ---- ----
-<nspages faq -textPages="​ערכים קיימים" ​ -simpleList -exclude:​contactform -exclude:​footer -exclude:​keys -exclude:​sidebar -exclude>​+<nspages faq -textPages="​ערכים קיימים" ​ -simpleList -exclude:​contactform -exclude:​footer -exclude:​keys -exclude:​sidebar -exclude:stocking -exclude:​dreaming -exclude:​not-doing -exclude:​no-history ​>
  
 
 


faq/footer-side.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 May 08 על ידי nagual
© 2005 Your name
About