חלימה

 • אזור מסויים של נקודת הכינוס מתוך הקשב השני.
 • רבע טכניקה של הטכניקה השלמה.
 • יקוש היא אומנות הזזת נקודת הכינוס, חלימה היא אומנות קיבוע של נקודת הכינוס.
 • ההעדפה הטבעית של החולם (מבנה אנרגטי).
 • ההבדל בין חלום וחלימה, הוא כמו ההבדל בין תגובה ועשייה. הבדל נוסף: בחלום אנו פסיביים, ובחלימה אנו אקטיביים.
 • למרות דעות של חלק מאנשים, צריך להיזהר בחלימה בדיוק כמו בקשב הראשון ולמעשה יותר כי אנחנו מכירים את חוקי החלימה פחות ממה שאנו מכירים את החוקים של קשב הראשון.
 • זאת הסיבה שהטולטקים בעבר הרחוק מצאו / המציאו טכניקה להיכנס לחלימה בשלבים / שערים.

יש יותר משיטה אחת של שערים, השיטה הידועה יותר לציבור הרחב (מספרי קסטנדה, אך לא היעילה ביותר מבחינת הטולטקים) היא לראות את הידיים בחלימה (שער ראשון). שיטה זו פחות יעילה מאחרות, כי היא מאפשרת פחות תשומת לב.
מטעמי אחריות לא נפרט כאן את יתר הטכניקות

 • עושים חלימה כדי למפות את הלא ידוע.
 • עושים חלימה ולא מתאמנים בחלימה או מתרגלים חלימה.
 • קל להיכנס לחלימה במצב שינה כי בזמן השינה נקודת הכינוס הופכת להיות נזילה יותר.
 • חלימה היא מצב טבעי שכל אדם מגיע אליה לפחות פעם אחת ביממה.
 • הדרך הנכונה לעבוד עם חלימה, היא להביא רק את התחושות משם, מילים ותיאורים הם תרגומים המעוותים של מה שהיה בזמן החלימה.
 • מקרבת אותנו לנחלם.
 • אחד ממרכזי השליטה בגוף האדם.
 
 


faq/dreaming.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 May 08 על ידי nagual
© 2005 Your name
About