ראיה אנרגטית

או בקיצור, בשיחות בין טולקטקים והמתחילים לצעוד בדרך עם לב… פשוט “ראיה”

  • כל המידע שנקלט במרכז הראיה
  • איזור מסויים של נקודת הכינוס
  • לא חייבים לראות בשביל לצעוד בדרך עם לב.
  • אי אפשר ללמוד לראות, אפשר להיזכר, זה דבר שיכול להתרחש תוך כדי הליכה בדרך עם לב… אך לא בהכרח חייב לקרות.


 
 


faq/ראיה_אנרגטית.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 April 25 על ידי nagual
© 2005 Your name
About