הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

הגירסה הבאה הגירסה הבאה בשני הצדדים
faq:ללמוד [ 2018 April 09]
nagual נוצר
faq:ללמוד [ 2018 May 08]
nagual
שורה 3: שורה 3:
 פשוט להשתנות לאן שהרוח מוליכה,​ בלי לדעת מראש מה יהיה השינוי (מפחיד?​) \\ פשוט להשתנות לאן שהרוח מוליכה,​ בלי לדעת מראש מה יהיה השינוי (מפחיד?​) \\
 בלי לדעת אם השינוי יהיה ל"​טובה"​ או ל"​רעה"​... כי אין דבר כזה, שינוי זה תמיד שינוי, לא טוב ולא רע. בדרך הטולטקים אתה צועד בוודאות אל המוות תוך השתנות מתמדת.\\ בלי לדעת אם השינוי יהיה ל"​טובה"​ או ל"​רעה"​... כי אין דבר כזה, שינוי זה תמיד שינוי, לא טוב ולא רע. בדרך הטולטקים אתה צועד בוודאות אל המוות תוך השתנות מתמדת.\\
 +
 +ללמוד זה להפוך מידע לידע (ידע מעשי).
  
 מורה מראה לתלמיד שמשהו אפשרי\\ מורה מראה לתלמיד שמשהו אפשרי\\
 
 


faq/ללמוד.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 September 04 על ידי nagual
© 2005 Your name
About