טקס

פעולה חוזרת שנועדה למקד / לכוון את תשומת הלב.1)
טקס הוא רק אמצעי,החכמה היא לדעת מתי לעזוב אותו, מתי הוא מיותר….

1)
את הכוונה אנו לא יכולים לכוון, הכוונה זורמת דרכינו ואנו רק יכולים לבחור האם ללכת עם או נגד הכוונה… לעומת זה אנו בהחלט שולטים (או יכולים לשלוט) על איפה לשים את תשומת הלב שלנו בכל רגע
 
 


faq/טקס.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 August 29 על ידי nagual
© 2005 Your name
About