הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
faq:הסכמות_4 [ 2018 May 08]
nagual
faq:הסכמות_4 [ 2018 September 02]
nagual
שורה 3: שורה 3:
  
 להתנהל על פי ארבע הסכמות,​ 4 בלבד ולא האלפים (או מיליונים) שיש לנו, להתנהל על פי ארבע הסכמות,​ 4 בלבד ולא האלפים (או מיליונים) שיש לנו,
-שבחלקם הלא קטן סותרות אחת את השנייה.\\+שבחלקן הלא קטן סותרות אחת את השנייה.\\
 לא מעט אנשים שקראו את הספר((4 ההסכמות מאת דון מיגל רואיז)) ניסו להוסיף את 4 ההסכמות לכל ההסכמות הקיימות... זה לא ממש עזר, לא אגיד שזה קל אך בהחלט אפשרי להתנהל על פי 4 הסכמות ו-4 בלבד. \\ לא מעט אנשים שקראו את הספר((4 ההסכמות מאת דון מיגל רואיז)) ניסו להוסיף את 4 ההסכמות לכל ההסכמות הקיימות... זה לא ממש עזר, לא אגיד שזה קל אך בהחלט אפשרי להתנהל על פי 4 הסכמות ו-4 בלבד. \\
 =====לפעול ללא פגם עם המילים שלך===== =====לפעול ללא פגם עם המילים שלך=====
שורה 17: שורה 17:
  
 יש להסכמה הזאת פן נוסף: **אל תשתמש במילים שעוד לא הגדרת**.\\ יש להסכמה הזאת פן נוסף: **אל תשתמש במילים שעוד לא הגדרת**.\\
-אל תאמץ הגדרות מקובלות (אלא אם עשית חושבים וההגדרה תואמת את ההגדרה שלך) ו/או מערפלות (חייבים חדות על מנת להבין על מה אנו מצביעים ועל מה לא כשאומרים מילה.\\+אל תאמץ הגדרות מקובלות (אלא אם עשית חושבים וההגדרה תואמת את ההגדרה שלך) ו/או מערפלות (חייבים חדות על מנת להבין על מה אנו מצביעים ועל מה לא כשאומרים מילה).\\
 לדוגמה:​ הדפים האלו קיימים על מנת לאפשר תקשורת בין אנשים הצועדים בדרך הידעיים...\\ לדוגמה:​ הדפים האלו קיימים על מנת לאפשר תקשורת בין אנשים הצועדים בדרך הידעיים...\\
 בשיחה "​רגילה"​ משתמשים במילה רגש ותחושה כמעט כמילים נרדפות,​ בשיחה בין טולטקים ומתלמדים יודעים שאלו 2 דברים מאוד שונים וגם יודעים לאיזה מהשניים מתכוונים.\\ בשיחה "​רגילה"​ משתמשים במילה רגש ותחושה כמעט כמילים נרדפות,​ בשיחה בין טולטקים ומתלמדים יודעים שאלו 2 דברים מאוד שונים וגם יודעים לאיזה מהשניים מתכוונים.\\
שורה 62: שורה 62:
   * קבלה   * קבלה
   * התפתחות   * התפתחות
-  * קבלה+  * אהבה
 =====בינו לבין יצורים אחרים===== =====בינו לבין יצורים אחרים=====
   * קבלה   * קבלה
שורה 71: שורה 71:
 ---- ----
 **הנאה**:​ שמחה בלתי נשלטת הלא תלויה בכלום חוץ מנוכחותו של השני.\\ **הנאה**:​ שמחה בלתי נשלטת הלא תלויה בכלום חוץ מנוכחותו של השני.\\
-**קבלה**:​ להבין שהשני הוא כמו שהוא בלי צורך לשפוט ​ן/או לנסות לשנות אותו.\\ +**קבלה**:​ להבין שהשני הוא כמו שהוא בלי צורך לשפוט ​ו/או לנסות לשנות אותו.\\ 
-**התפתחות**:​ שינוי על פי רצון היקום מעצם האימטרקציה.\\+**התפתחות**:​ שינוי על פי רצון היקום מעצם האינטרקציה.\\
 **אהבה**:​ חיבה רבה.\\ **אהבה**:​ חיבה רבה.\\
 ---- ----
 
 


faq/הסכמות_4.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 September 02 על ידי nagual
© 2005 Your name
About