הסכמה

מה שמאפשר לך לפעול,בסיס לפעולות שלך
ספר החוקים מבוסס על ההסכמות
השופט והקורבן פועלים על פי ספר החוקים (ההסכמות)

 
 


faq/הסכמה.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 May 08 על ידי nagual
© 2005 Your name
About