גילוי

גילוי בא מהטונאל.

חשיפת דבר מה שהיה כבר קיים אך לא הובחן או הוגדר קודם לכן על ידי אנשים אחרים.

 
 


faq/גילוי.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 May 08 על ידי nagual
© 2005 Your name
About