ביות

להלביש / לשכנע / להכריע / “ללמד” ייצור אחר מערכת הסכמות מקובלת (נורמות)… להכריח אותו לפעול על פי המוסכמות החברתיות.

במילים אחרות להכין אותו לקיום בתוך טונאל הזמנים.
ולעשות את הכל על מנת שלא יהיו לו כלים/יכולות/מיומניות על מנת לצאת ממנו.

 
 


faq/ביות.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 May 08 על ידי nagual
© 2005 Your name
About