אתגר

מצב / סיטואציה שעוברים ופועלים בו מבלי לשפוט אותו
אם אתה חושב שלפעמים יש לך אתגרים אתה טועה,
בכל רגע נתון יש לך 3 אפשרויות:

  1. אתה עובר אתגר.
  2. אתה מתעלם מהאתגר.
  3. אתה שופט את המצב כרע.
  4. אתה שופט את המצב כטוב.

אם עוברים אתגר בצד השני מחכה לך מתנת עוצמה.
לא “מתמודדים” עם אתגר, לא “מתאמצים”, לא “נלחים”… ולא שום דבר אחר בסגנון הזה.
עוברים או לא עוברים תוך כדי פעולה ללא פגם.

 
 


faq/אתגר.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 May 08 על ידי nagual
© 2005 Your name
About