אי הטונאל (האישי)

הטונאל הוא אי בתוך הנגואל.
החלק מהטונאל שדרשת עליו בעלות הוא הטונאל האישי שלך. בטונאל האישי שלך יש כמה חלקים:

  • הביצה האנרגטית 1).
  • מאפייני אי הטונאל 2).
  • נפח מסויים סביב הביצה האנרגטית 3)
  • הדמויות של כל מי שאת מכירה 4).
1)
זאת אומרת את/ה
2)
כל מה שאת צריכה על מנת לעבור את כל האתגרים שיהיו לך בחייך
3)
אם דורשים בעלות על החלק הזה את מרחיבה את המרחב האישי שלך
4)
את מתקשרת לרוב איתם ולא עם היצור שמולך
 
 


faq/אי_הטונאל_האישי.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 September 02 על ידי nagual
© 2005 Your name
About