אין

נמצא בלא ניתן לדעתו.
כל מה שאינו טונאל ואינו נגואל.

הנגואל לא היה מתקיים אם האין לא היה קיים

 
 


faq/אין.txt · מועד השינוי האחרון: 2017 May 30 על ידי nagual
© 2005 Your name
About