הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
cajon [ 2017 June 05]
nagual
cajon [ 2017 June 05] (הגרסה הנוכחית)
nagual
שורה 28: שורה 28:
 </​poem>​ </​poem>​
 <​html>​ <​html>​
-<​form ​target="​paypal" ​action="​https://​www.paypal.com/​cgi-bin/​webscr"​ method="​post">​+<form action="​https://​www.paypal.com/​cgi-bin/​webscr"​ method="​post" target="​_top">
 <input type="​hidden"​ name="​cmd"​ value="​_s-xclick">​ <input type="​hidden"​ name="​cmd"​ value="​_s-xclick">​
-<input type="​hidden"​ name="​hosted_button_id"​ value="​RCJCPZ4ZTDXQQ">​ +<input type="​hidden"​ name="​hosted_button_id"​ value="​P7DGT77LGF7F2">​ 
-<​table>​ +<input type="​image"​ src="​https://​www.paypalobjects.com/​en_US/IL/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif" border="​0"​ name="​submit"​ alt="​PayPal - The safer, easier way to pay online!">​
-<​tr><​td><​input type="​hidden"​ name="​on0"​ value="​קחון,​ יש אופציה להדפסה">​קחון,​ יש אופציה להדפסה</​td></​tr><​tr><​td><​select name="​os0">​ +
- <option value="​קחון">​קחון ₪600.00 ILS</​option>​ +
- <option value="​+הדפסה על פאה אחת">​+הדפסה על פאה אחת ₪700.00 ILS</​option>​ +
- <option value="​+הדפסה על 2 פאות">​+הדפסה על 2 פאות ₪880.00 ILS</​option>​ +
- <option value="​+הדפסה על 3 פאות">​+הדפסה על 3 פאות ₪970.00 ILS</​option>​ +
-</​select>​ </​td></​tr>​ +
-</​table>​ +
-<input type="​hidden"​ name="​currency_code"​ value="​ILS">​ +
-<input type="​image"​ src="​https://​www.paypalobjects.com/​en_US/​i/​btn/​btn_cart_LG.gif" border="​0"​ name="​submit"​ alt="​PayPal - The safer, easier way to pay online!">​+
 <img alt=""​ border="​0"​ src="​https://​www.paypalobjects.com/​en_US/​i/​scr/​pixel.gif"​ width="​1"​ height="​1">​ <img alt=""​ border="​0"​ src="​https://​www.paypalobjects.com/​en_US/​i/​scr/​pixel.gif"​ width="​1"​ height="​1">​
 </​form>​ </​form>​
 
 


cajon.txt · מועד השינוי האחרון: 2017 June 05 על ידי nagual
© 2005 Your name
About