הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
שיר_אופטימי [ 2014 September 07]
nagual
שיר_אופטימי [ 2014 September 07] (הגרסה הנוכחית)
nagual
שורה 31: שורה 31:
 לא אני זה שיקבע אם זה לטובתה או לרעתה\\ לא אני זה שיקבע אם זה לטובתה או לרעתה\\
 שהיא נמנית בין היצורים הבודדים שאני אוהב.\\ שהיא נמנית בין היצורים הבודדים שאני אוהב.\\
 +
 +{{page>​[footer]}}
  
 
 


שיר_אופטימי.txt · מועד השינוי האחרון: 2014 September 07 על ידי nagual
© 2005 Your name
About