שיר אופטימי

היא חולה סופנית
אך כבר לא מיוחדת
חולה סופנית
כמוך
כמוני
כמו כל חי וורד

חולה סופנית רגילה
ממש לא מיוחדת
אחת שיכולה למות בכל רגע
אחת שהולכת למות אחרי
חיים שלמים
הנמשכים
בדיוק עד
לרגע המוות.

{ את השיר האפטימי הזה רצוי לקרוא, להטמיע ולהתייחס אליו בזמן שחיים }

נ.ב.
למרות או אולי בגלל שהיא הולכת למות
מה שמייחד אותה מכל יתר היצורים החיים
זה דבר הפעוט…
אני אוהב אותה ולא אחרת.
לא אני זה שיקבע אם זה לטובתה או לרעתה
שהיא נמנית בין היצורים הבודדים שאני אוהב.

 
 


שיר_אופטימי.txt · מועד השינוי האחרון: 2014 September 07 על ידי nagual
© 2005 Your name
About