הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

פסה_ראלי [ 2014 September 23]
nagual נוצר
פסה_ראלי [ 2018 September 10] (הגרסה הנוכחית)
nagual
שורה 2: שורה 2:
 ===== כעבור כמה שנים, הגירסה הראליסטית===== ===== כעבור כמה שנים, הגירסה הראליסטית=====
 על פי החוק אוסרים עליי לחשוב\\ על פי החוק אוסרים עליי לחשוב\\
-הרואת השעה מונעת ממני לדבר\\+הוראת השעה מונעת ממני לדבר\\
 אבל אני שמח, חושב וחופשי\\ אבל אני שמח, חושב וחופשי\\
 בזמן שאני יושב כאן בכלא, בתאי\\ בזמן שאני יושב כאן בכלא, בתאי\\
 
 


פסה_ראלי.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 September 10 על ידי nagual
© 2005 Your name
About