תתחילו לחשוב

כעבור כמה שנים, הגירסה הראליסטית

על פי החוק אוסרים עליי לחשוב
הוראת השעה מונעת ממני לדבר
אבל אני שמח, חושב וחופשי
בזמן שאני יושב כאן בכלא, בתאי


המשכים אפשריים…

תתחילו לחשוב


 
 


פסה_ראלי.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 September 10 על ידי nagual
© 2005 Your name
About