סדנת סבונים

בואו ללמוד להכין סבון טבעי
אחר כך תוכלו לייצר סבונים באין ספור צורות בביתכם

הפרויקט ב-HeadStart

 
 


סדנת_סבונים.txt · מועד השינוי האחרון: 2017 May 23 על ידי nagual
© 2005 Your name
About