הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
חופש [ 2014 November 14]
nagual
חופש [ 2015 January 27] (הגרסה הנוכחית)
nagual
שורה 27: שורה 27:
  
 לעתים הגרון מתכווץ לעתים הגרון מתכווץ
-כילו לא שתיתי מים חודשים+כאילו לא שתיתי מים חודשים
 לעתים כואב כאילו לא חיבקו אותי שנים לעתים כואב כאילו לא חיבקו אותי שנים
 קורה מידי פעם שאחרים קולטים אותי קורה מידי פעם שאחרים קולטים אותי
 
 


חופש.txt · מועד השינוי האחרון: 2015 January 27 על ידי nagual
© 2005 Your name
About