הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
ברצלונה [ 2017 March 06]
nagual
ברצלונה [ 2017 March 06] (הגרסה הנוכחית)
nagual
שורה 13: שורה 13:
 href="​https://​goo.gl/​photos/​zWD4BKs3a1AuoboN7"​ href="​https://​goo.gl/​photos/​zWD4BKs3a1AuoboN7"​
 target="​_blank">​מקבץ ראשון</​a><​br>​ target="​_blank">​מקבץ ראשון</​a><​br>​
 +
 +
 +<a
 +href="​https://​goo.gl/​photos/​PMrPvXsk5ranwxtX9"​ target="​_blank">​מקבץ שני</​a><​br>​
 +
 +<a
 +href="​https://​goo.gl/​photos/​4JeBcSjMGwrtij337"​ target="​_blank">​מקבץ שלישי</​a><​br>​
  
  
 
 


ברצלונה.txt · מועד השינוי האחרון: 2017 March 06 על ידי nagual
© 2005 Your name
About