הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
ברלין [ 2017 March 06]
nagual
ברלין [ 2017 March 06] (הגרסה הנוכחית)
nagual
שורה 33: שורה 33:
  
 לאלו שאין סבלנות ורוצים לראות על קצה המזלג\\ לאלו שאין סבלנות ורוצים לראות על קצה המזלג\\
 +
 +
 <​html>​ <​html>​
  
 
 


ברלין.txt · מועד השינוי האחרון: 2017 March 06 על ידי nagual
© 2005 Your name
About