הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
אקראסיה [ 2018 September 09]
nagual
אקראסיה [ 2018 September 10] (הגרסה הנוכחית)
nagual
שורה 6: שורה 6:
  
 טרוריסטים הם הסוכנים של הממשלה טרוריסטים הם הסוכנים של הממשלה
-  * תהשוטר שמשתמש בנשק ובכח על מנת להפחיד אנשים ולהכריח אותם לציית.+  * השוטר שמשתמש בנשק ובכח על מנת להפחיד אנשים ולהכריח אותם לציית.
   * חברי כנסת שהמצפון שלהם פחות חשוב מההסכמים הקואליציוניים.   * חברי כנסת שהמצפון שלהם פחות חשוב מההסכמים הקואליציוניים.
   * שרים וראש ממשלה שמוסיפים דברים שאסור לנו לעשות (חוקים מגדירים מה אסור לנו לעשות ומה העונש אם מגדלים שלא פעלנו על פי מה שכתוב בחוק.   * שרים וראש ממשלה שמוסיפים דברים שאסור לנו לעשות (חוקים מגדירים מה אסור לנו לעשות ומה העונש אם מגדלים שלא פעלנו על פי מה שכתוב בחוק.
 
 


אקראסיה.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 September 10 על ידי nagual
© 2005 Your name
About