אנרכיה

אנרכיזם זה לא קיבעון וקיפאון.
אנרכיסטים לא רוצים לאלץ אחרים לחשוב כמוהם.
אנרכיסטים זה לא טרור.

טרוריסטים הם הסוכנים של הממשלה

 • השוטר שמשתמש בנשק ובכח על מנת להפחיד אנשים ולהכריח אותם לציית.
 • חברי כנסת שהמצפון שלהם פחות חשוב מההסכמים הקואליציוניים.
 • שרים וראש ממשלה שמוסיפים דברים שאסור לנו לעשות (חוקים מגדירים מה אסור לנו לעשות ומה העונש אם מגדלים שלא פעלנו על פי מה שכתוב בחוק.
 • השופטים שמענישים אותנו או משחררים אותנו כזכאים או מחוסר ראיות.
 • המוסכמות החבריות שלא הסכמנו עליהם אך מנסים להכריח אותנו לפעול על פיהם.


ממשלות מאיימות להעניש כל אזרח (נשים ואישים) המתקוממים נגד כוחה של המדינה, לכן בסופו של דבר אין הרבה הבדל, אם בכלל, בין ממשל וארגון טרור.
אנרכיזם לא מסתמך על פחד על מנת להשיג משהו, מסיבה הפשוטה:
אדם שמפחד זה לא אדם חופשי.

אנרכיסטים חושבים ש-

 • ממשל זה רוע מיותר ולא הכרחי.
 • בני אדם, לאחר שמתרגלים לקחת אחריות על המעשים שלהם יכולים לשתף פעולה על בסיס של אמון ועזרה הדדית.

שיפור אמיתי של המצב לא יכול להתבצע כל עוד הממשל ממשיך להתקיים. בקשות לתיקון עיוותים שמופנות לממשל, אפילו כשהם נענות, משמשות רק להגדלת הלגיטימיות (כביכול) של פעולות הממשל, ולכן מוסיפות לכוחו הנרחב.
ממשל יפסיק להתקיים כשהנתינים שלו יפסיקו לתת לו צידוק.
ממשל לא יכול להתקיים ללא התמיכה השקטה של האוכלוסייה (“הרוב השקט”), ההסכמה נמשכת על ידי החזקת האנשים במצב של בורות לגבי הכח האמיתי שלהם, הצבעה היא לא ביטוי של כח אלא הודעה בחוסר כח, בגלל שהצבעה מבססת את הלגיטימיות לכאורה של הממשל.

כל אדם חייב שיהיה לו הזכות לקבל את כל ההחלטות הקשורות לחייו.
אין התערבות “מוסרית” בחייו הפרטיים של אדם חופשי שהיא מוצדקת.
התנהגות שלא מפריעה לאנשים אחרים היא לא עינינו של אף אחד חוץ מהמעורבים.

כל ממשל מתקיים על גנבה, ניצול וסחיטה, או במילים המוכרות יותר: מיסוי, גיוס לצבא, כפייה… כל ממשל כופה את החלטותיו על התושבים ודורש צייתנות תוך כדי איומים בעונשים.

הזוועות הגדולות בהיסטוריה בוצעו על ידי ממשלים (של מדינות ודתות), כל התקדמות של המחשבה האנושית, כל שיפור במצב הקיום האנושי הובא לידי מימוש על ידי שיתוף פעולה התנדבותי ויוזמה אישית.
עיקרון של הממשל (כח) מנוגד לאפשרות לחשוב, לפעול ולשתף פעולה באופן חופשי (המצב הטבעי של האדם).

כשמקימים ממשל הוא גורם ליותר נזק מאשר תועלת, ומהנזק שהוא אולי מונע. תחת מסווה של הגנה על האוכלוסייה מפשע ואלימות, ממשלים לא רק שלא ממגרים פשעים אינדיווידואליים אלא אפילו מייסדים פשעים כגון צנזורה ומלחמה.

כל הממשלים מגדילים ומרחיבים את כוחם ותחת כל ממשל כוחו של היחיד הולך ופוחת, זכויות של היחיד הולכים ופוחתים.

אנרכיזם בעד
חברה חופשית
מעוגנת על קווים מנחים של
עזרה הדדית
ושיתוף פעולה התנדבותי
.

אם בחירות היו משנות משהו
היו מוציאים אותן אל מחוץ לחוק.

מה זה להישלט?

 • ירגלו אחריך
 • יעקבו אחריך
 • יכוונו אותך
 • יחוקקו לך
 • יארגנו לך
 • יסגרו אותך, יטיפו לך
 • ינאמו, יאמדו
 • יעריכו, ישלטו, יצנזרו
 • יפקדו

וכל זה על ידי אנשים שאין להם לא את הזכות, לא את החכמה ולא את היושר לעשות את זה.

להישלט זה אומר שכל תנועה שלך, כל מעשה שלך, כל עסקה שלך, הממשל רושם, מתייג, רושם את גובה מס, מעריך, רושם פטנטים, ממליץ, מתקצב ובשנייה שאתה מראה התנגדות או מגיש תלונה … אז לכלא, או קנס…

האופציות רבות: אתה הופך לנרדף, מוכה, מוקצה, מגורש, נורה, בוגד, כדי שממשל יהיה מושלם הוא משפיע אליך, משנה אותך הופך אותך לרובוט.

להישלט זה מילה נרדפת ל“צדק והמוסריות של ממשל”

אקראסיה

משמעות המילה אקראסיה (מיוונית) זה חוסר כפייה.
אקראסיה זה “אנרכיה משופרת”.

אקראסיה זה לא רק חוסר שלטון, זה גם חברה מבוססת על עיקרון של אי-אלימות
חברה שהמוסכמות החברתיות מבוססות על הסכמים מודעים והדדיים בין כל הפריטים של החברה.
חברה שלא קיימת אפשרות של להכריח פריט כלשהו לעשות משהו נגד רצונו.

האדם הוא היונק היחיד שמעדיף לחיות במציאות פוליטית במקום במציאות טבעית
כיוון שהוא לא מוכן “לחזור” ולהיות חלק מהטבע
ההתפחות היחידה שנשארת לו על מנת להתפתח זה לעבור למציאות פואטית.
מציאות של

 • חוסר שלטון
 • מציאות של רמיזות
 • אלגוריות וסמלים…
 • מציאות שבה אנו מכירים שהדמיון זה חלק גדול ממה שהאדםיונק מכנה מציאות.

נראה לי שמעכשיו אגדיר את עצמי כאקראסי ולא כאנרכיסט, מה איתכם?

 
 


אקראסיה.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 September 10 על ידי nagual
© 2005 Your name
About