כלים של משתמש

כלים של אתר


playground:playground

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
playground:playground [ 2019 September 22]
nagual
playground:playground [ 2019 September 22] (הגרסה הנוכחית)
nagual
שורה 76: שורה 76:
 <​html>​ <​html>​
 <iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​k7w7Ev_IoJM"​ frameborder="​0"​ allow="​accelerometer;​ autoplay; encrypted-media;​ gyroscope; picture-in-picture"​ allowfullscreen></​iframe>​ <iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​k7w7Ev_IoJM"​ frameborder="​0"​ allow="​accelerometer;​ autoplay; encrypted-media;​ gyroscope; picture-in-picture"​ allowfullscreen></​iframe>​
-<html/>+</html>
 מוזיקה בפאב אירי מוזיקה בפאב אירי
 <​html>​ <​html>​
 <iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​9ir0KmO7U78"​ frameborder="​0"​ allow="​accelerometer;​ autoplay; encrypted-media;​ gyroscope; picture-in-picture"​ allowfullscreen></​iframe>​ <iframe width="​560"​ height="​315"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​9ir0KmO7U78"​ frameborder="​0"​ allow="​accelerometer;​ autoplay; encrypted-media;​ gyroscope; picture-in-picture"​ allowfullscreen></​iframe>​
-<html/>+</html>
  
 כנסיית ישו כנסיית ישו
playground/playground.txt · מועד השינוי האחרון: 2019 September 22 על ידי nagual