כלים של משתמש

כלים של אתר


playground:playground

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
playground:playground [ 2019 December 24]
nagual
playground:playground [ 2019 December 24] (הגרסה הנוכחית)
nagual
שורה 17: שורה 17:
  
 {{:​playground:​p1020968.jpg?​200|}} {{:​playground:​p1020968.jpg?​200|}}
 +
 +{{:​playground:​p1020968.jpg?​nolink&​200|}}
playground/playground.txt · מועד השינוי האחרון: 2019 December 24 על ידי nagual