כלים של משתמש

כלים של אתר


paphos

תוכן ענייניםפאפוס

פאפוס זה בקפריסין, היא הייתה הבירה של קפריסין בימי קדם

paphos.txt · מועד השינוי האחרון: 2020 January 26 על ידי nagual