כלים של משתמש

כלים של אתר


footer

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה האחרונה הגירסה הבאה בשני הצדדים
footer [ 2019 December 24]
nagual
footer [ 2019 December 25]
nagual
שורה 17: שורה 17:
 {{:​playground:​p1020968.jpg?​nolink&​200|}} {{:​playground:​p1020968.jpg?​nolink&​200|}}
 <​html>​ <​html>​
-<a href="​https://​emanuelzytner.bandcamp.com/"​ target="​_blank"> ​אתר עם מוזיקה שלי</​a>​+<a href="​https://​emanuelzytner.bandcamp.com/"​ target="​_blank"> ​המוזיקה שלי</​a>​
 </​html>​ </​html>​
 ---- ----
footer.txt · מועד השינוי האחרון: 2020 May 12 על ידי nagual