כלים של משתמש

כלים של אתר


Action unknown: siteexport_addpage
faq:stockingשיחזור

  • סיכום מודע של כל החיים.
  • זה לא לשפוט את ההתנהגות שלנו בעבר, זה לא לשפוט את התפיסה המקובעת וסלקטיבית שלנו בעבר מנקודת ראות של התפיסה המקובעת וסלקטיבית שלנו היום.
  • לחוות את האירוע שוב בלי לקחת אותו באופן אישי וכתוצאה מכך להפוך אותו לאתגר (וכתוצאה מכך לקבל את מתנת העוצמה שלא קיבלנו).
  • רבע טכניקה.
  • להחזיר אנרגיה שתקועה אצלי ולקחת אנרגיה שהשארתי באירוע.
faq/stocking.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 May 08 (עריכה חיצונית)