כלים של משתמש

כלים של אתר


faq:footer-side

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
faq:footer-side [ 2018 May 08]
nagual
faq:footer-side [ 2018 May 08]
nagual
שורה 12: שורה 12:
  
 ---- ----
-<nspages faq -textPages="​ערכים קיימים" ​ -simpleList -exclude:​contactform -exclude:​footer -exclude:​keys -exclude:​sidebar -exclude:​stocking -exclude:​dreaming -exclude:​not-doing -exclude:​no-history >+<nspages faq -textPages="​ערכים קיימים" ​ -simpleList -exclude:​contactform -exclude:​footer -exclude:​keys -exclude:​sidebar -exclude:​stocking -exclude:​dreaming -exclude:​not-doing -exclude:​no-history ​-exclude ​>
  
faq/footer-side.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 May 08 על ידי nagual