כלים של משתמש

כלים של אתר


faq:מוותמוות

  • משהו שהיה חי והפסיק.
  • הסוף של משהו.
  • הדבר היחיד שקיים בכל מיקום ידוע / מוכר / ממופה של נקודת הכינוס.

טולטקים מניחים שזו הוודאות היחידה הקיימת, על כל יתר ה“עובדות” אפשר ורצוי לפקפק, זאת נקודת הייחוס היחידה הקבועה שמאפשרת לנו לנווט בטונאל ובנגואל.

faq/מוות.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 April 09 על ידי nagual