כלים של משתמש

כלים של אתר


faq:כישרוןכישרון

יכולת טבעית,תכונה מולדת
וגם
עניין של מיקוד ומיומנות

faq/כישרון.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 August 29 על ידי nagual