כלים של משתמש

כלים של אתר


Action unknown: siteexport_addpage
faq:כוליות_של_העצמיהכוליות של העצמי

the totality of oneself

  • לחיות במודעות לטונאל ולנגואל בו זמנית.
  • להיות החולם והנחלם בו-זמנית.
  • שליטה בכמה שיותר מיקומים של נקודת הכינוס באיזורים שונים 1).
1)
מעל לסף מסויים
faq/כוליות_של_העצמי.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 August 29 על ידי nagual