כלים של משתמש

כלים של אתר


faq:הרחבה_שנייההרחבה שנייה

חלק מתיאור העולם הטיבטי
מה שבא אחרי ההרחבה הראשונה ולפני ההרחבה השלישית.
נמצאים בהרחבה השנייה… להבדיל מזה שמתרגלים הרחבה ראשונה.

2018 August 29 · nagual
faq/הרחבה_שנייה.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 August 29 על ידי nagual