כלים של משתמש

כלים של אתר


faq:הרחבה_ראשונה

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

הגירסה האחרונה הגירסה הבאה בשני הצדדים
faq:הרחבה_ראשונה [ 2018 August 29]
nagual נוצר
faq:הרחבה_ראשונה [ 2018 August 29]
nagual
שורה 11: שורה 11:
 - מודעות למרכז\\ - מודעות למרכז\\
 - לראות את שדה הכוונה.\\ - לראות את שדה הכוונה.\\
 +
 +אחרי שעוברים את ההרחבה הראשונה אפשר להתעסק עם ה[[הרחבה השנייה]]
  
 {{page>​[footer]}} {{page>​[footer]}}
faq/הרחבה_ראשונה.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 September 02 על ידי nagual