כלים של משתמש

כלים של אתר


faq:הרחבה_השנייההרחבה שנייה

חלק מתיאור העולם הטיבטי
מה שבא אחרי ההרחבה הראשונה ולפני ההרחבה השלישית.
נמצאים בהרחבה השנייה… להבדיל מזה שמתרגלים הרחבה ראשונה.

faq/הרחבה_השנייה.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 September 02 על ידי nagual