כלים של משתמש

כלים של אתר


faq:הסכמההסכמה

מה שמאפשר לך לפעול,בסיס לפעולות שלך
ספר החוקים מבוסס על ההסכמות
השופט והקורבן פועלים על פי ספר החוקים (ההסכמות)

faq/הסכמה.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 May 08 על ידי nagual