כלים של משתמש

כלים של אתר


Action unknown: siteexport_addpage
faq:גילויגילוי

גילוי בא מהטונאל.

חשיפת דבר מה שהיה כבר קיים אך לא הובחן או הוגדר קודם לכן על ידי אנשים אחרים.

faq/גילוי.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 May 08 על ידי nagual