כלים של משתמש

כלים של אתר


faq:אנרגיה_פנויה

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.
אנרגיה פנויה

  • כמות של אנרגיה שקיימת לנו, הזמינה לנו לבצע דברים.
  • במובן מסוים שקולה לרמת מודעות.
  • יש יחס ישיר בין כמות האנרגיה הפנויה לכמות המיקומים של נקודת הכינוס שאנחנו יודעים לקבע אותם, ולהבין את החוקים של אותו המיקום.

ניווט

הערות ו/או הארות לערך

אשמח לשמוע אותך ומבטיח לענות בהקדם האפשרי

2014 September 19 · nagual
faq/אנרגיה_פנויה.1535552968.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2018 August 29 על ידי nagual