כלים של משתמש

כלים של אתר


faq:אנרגיה_פנויה

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
faq:אנרגיה_פנויה [ 2018 August 29]
nagual נוצר
faq:אנרגיה_פנויה [ 2018 August 29]
nagual
שורה 1: שורה 1:
 ====== אנרגיה פנויה ====== ====== אנרגיה פנויה ======
- * כמות של אנרגיה שקיימת ​לנו, הזמינה ​לנו לבצע דברים.\\+  ​* כמות של האנרגיה שיש לנו ​בכל רגע, המאפשרת ​לנו לבצע דברים.\\
   * במובן מסוים שקולה לרמת מודעות.\\   * במובן מסוים שקולה לרמת מודעות.\\
   * יש יחס ישיר בין כמות האנרגיה הפנויה לכמות המיקומים של נקודת הכינוס שאנחנו יודעים לקבע אותם, ולהבין את החוקים של אותו המיקום.   * יש יחס ישיר בין כמות האנרגיה הפנויה לכמות המיקומים של נקודת הכינוס שאנחנו יודעים לקבע אותם, ולהבין את החוקים של אותו המיקום.
  
 {{page>​[footer]}} {{page>​[footer]}}
faq/אנרגיה_פנויה.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 August 29 על ידי nagual