כלים של משתמש

כלים של אתר


faq:אמונהאמונה

לקחת משהו כנכון או לא נכון בלי צורך / רצון לבדוק זאת.

ההבדל בין אמונה להנחה: הנחה קל לשנות,
אמונה מנפצת לך את תפיסת החיים כאשר היא מתבררת כלא נכונה

אמונה היא דעה שלא תשתנה בעקבות מה שאתה חווה, בשום מקרה.
ו-… אם משהו לא יכול להשתנות סימן שהוא מת.

faq/אמונה.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 May 08 על ידי nagual