כלים של משתמש

כלים של אתר


Action unknown: siteexport_addpage
faq:אינטליגנציהאינטליגנציה

אי-אפשר להגדיר אינטליגנציה.
כל מה שניתן לומר זה: שזה הדבר הזה שיש לכל יצור חי.
אנו יודעים שיצור הוא חי, כי יש לו אינטליגנציה.

הגדרה מעגלית שלא באמת מגדירה משהו

faq/אינטליגנציה.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 April 09 על ידי nagual