כלים של משתמש

כלים של אתר


Action unknown: siteexport_addpage
faq:איןאין

נמצא בלא ניתן לדעתו.
כל מה שאינו טונאל ואינו נגואל.

הנגואל לא היה מתקיים אם האין לא היה קיים

faq/אין.txt · מועד השינוי האחרון: 2017 May 30 על ידי nagual