כלים של משתמש

כלים של אתר


faq:איך_הטורף_אוכל_את_מעטפת_המודעות

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

faq:איך_הטורף_אוכל_את_מעטפת_המודעות [ 2018 August 29]
nagual נוצר
faq:איך_הטורף_אוכל_את_מעטפת_המודעות [ 2018 September 02] (הגרסה הנוכחית)
nagual
שורה 19: שורה 19:
 **שימו לב!**, רצוי להשתמש באנרגיה פנויה לדברים מועילים... אנרגיה פנוייה שאנו משיגים מטכניקה אחת במקום לבזבז אותה אפשר להשתמש בה לביצוע טכניקות האחרת.\\ **שימו לב!**, רצוי להשתמש באנרגיה פנויה לדברים מועילים... אנרגיה פנוייה שאנו משיגים מטכניקה אחת במקום לבזבז אותה אפשר להשתמש בה לביצוע טכניקות האחרת.\\
  
-לא ההעדר רגשות מרעיב את הטורף אלה המשמעת לפעול ללא פגם ו/או על ידי 4 הסכמות (ו-4 בלבד).+לא העדר ​הרגשות מרעיב את הטורף אלא המשמעת לפעול ללא פגם ו/או על ידי 4 הסכמות (ו-4 בלבד).
  
  
  
 {{page>​[footer]}} {{page>​[footer]}}
faq/איך_הטורף_אוכל_את_מעטפת_המודעות.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 September 02 על ידי nagual