כלים של משתמש

כלים של אתר


faq:אומנויות_3

זו גרסה ישנה של המסמך! לחיצה על כותרת המסמך תציג את גרסתו הנוכחית.
שלושת האומנויות

שלוש האמנויות הן שם כללי לשלוש טכניקות אשר האדם הצועד בדרך עם לב אמור להתמחות בהן על מנת להפוך לטולטק / ליצור חופשי / למומחה בטבעת השלישית של העוצמה.

אמנות היקוש
אמנות החלימה
מיסתורין הכוונה

שלושת הטכניקות מכילות את התחומים בהם צועד הידעי.

  • אמנות היקוש הקרויה גם חידת הלב, מתיחסת לגילוי שתפיסה היא תוצאה של מיקום נקודת הכינוס.
  • אמנות החלימה / מיסתורין המודעות הקרוי גם חידת השכל, מתיחסת להבנת המודעות.
  • מיסתורין הכוונה הקרוי גם חידת רוח האדם מתיחס ליכולת האדם לבצע דברים מעל היכולות הממוצעות של האדם.

שלושת החידות מתקבלות כשמקבלים את חוק הנשר

faq/אומנויות_3.1496154740.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2017 May 30 על ידי nagual