כלים של משתמש

כלים של אתר


שיר_אופטימי

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

הגירסה האחרונה הגירסה הבאה בשני הצדדים
שיר_אופטימי [ 2014 September 07]
nagual נוצר
שיר_אופטימי [ 2014 September 07]
nagual
שורה 24: שורה 24:
 } }
  
-נ.ב.+נ.ב.\\
 למרות או אולי בגלל שהיא הולכת למות\\ למרות או אולי בגלל שהיא הולכת למות\\
 מה שמייחד אותה מכל יתר היצורים החיים\\ מה שמייחד אותה מכל יתר היצורים החיים\\
שיר_אופטימי.txt · מועד השינוי האחרון: 2014 September 07 על ידי nagual